Христо Смоленов: Прогресията на Фибоначи и аритметични операции има в предметите на Варненското златно съкровище

30 януари 2009 | 12:37 | Агенция "Фокус"

За проекта „Архео-Логика на свещените символи” пред Агенция “Фокус” разказа Христо Смоленов, един от инициаторите на идеята.

Фокус:
Г-н Смоленов, разкажете за вашия проект?
Христо Смоленов: Изследователски екип под мое ръководство разшифрова послание на най–древната цивилизация. В екипа има математици, физици, крупен специалист по концептуално изобразително изкуство. Името на проекта е “Архео-Логика на свещените символи“.
Логиката не е канон, не е догматика, а инструмент на свободомислието. Всъщност тя е била едно от малкото оръжия на свободната мисъл векове наред, през повече или по-малко мрачни епохи. Била е и средство за решаване на парадокси, за разкриване на загадки и разшифроване на послания от други, далечни култури. Тези послания са като тестове за интелигентност на съвременния човек.
Точно така би следвало да се възприемат и някои забележителни артефакти от Варненските некрополи. В тях има не само концептуално изкуство, но и художествено оформени научни послания. Изобразени като свещени символи – силует на Великата богиня майка, златни фигури на бик с характерни знаци по тях, те са носител и на научна информация. кодът им, който успяхме да разшифроваме, е гениално прост – просто гениален.
Всичко започна с изследване именно на пропорции. Те са общото между изкуството и науката. Именно пропорциите въздействат на сетивата и докосват усета за красивото. От друга страна много от най-важните закони на науката изразяват именно пропорционални зависимости. Вземете прочутия закон на Айнщайн за връзка между маса и енергия: Е = мс2. Маса и енергия са тъждествени с точност до константа, т.е. с коефициент на пропорционалност. Ние си поставихме за цел да потърсим постоянни, или често повтарящи се пропорции в свещените символи и артефактите на цивилизацията от Варна. Тази постановка на въпроса се оказа изключително плодотворна. Освен естетични, открихме и математически функции на символите и артефактите. Те изобразяват закономерности, които историята на науката документира 4, 5 и дори 6 хилядолетия по-късно. В някои от златните фигури откриваме числата от прогресията на Фибоначи, аритметични операции, геометрични фигури. Например правоъгълен триъгълник със страни 3, 4, 5 единици и в допълнение – още 9 правоъгълни триъгълника, вложени във фигурка на бик с размери 5,8 на 5,6 сантиметра. Същата фигурка може да играе ролята на транспортир, и дори да служи за ориентир при движение по азимут, тъй като в нея трайно са фиксирани еталонни ъгли от 90, 60 и 45 градуса. Съществува и друга група артефакти, чийто анализ с нашия метод дава впечатляващи резултати. Оказва се, че предмети, на които древните са приписвали свещен смисъл, имат същевременно практическо значение за определяне на посоката на движение. Те оправдават изрази като „ С бога напред!”, изразяват надеждата с божия помощ да се достигне до целта, защото практически, а не само символично служат за ориентация по звездите. Те служат за бързо определяне на посоката, например при навигация в бурно море. Накратко, осмислят свещените символи, включително и първите изображения на кръст, като действени ориентири с практическо значение.
Фокус: Как ще отговорите на тези, които ще Ви кажат, че е случайно, а не гениално?
Христо Смоленов: Аз съм човек, който уважава случайността и я цени в живота, но не разчита само и главно на нея. Освен култови форми на изкуство, предметите от съкровището са и художествени форми на наука.
Това е система от символи, в която има закономерност. Това дава основание да смятаме, че е наистина осмислена система. Съдържащото се в нея интелектуално предизвикателство прилича на тест за интелигентност, даден ни от онази цивилизация, преди 7000 години. Дали става дума за извънземни, които са се пошегували с нас, така както ние се шегуваме, изпращайки в космоса златни дискове с информация за достиженията на човечеството. Дали става дума за една изключителна цивилизация, загинала под вълните на потопа. Цивилизация, в която духовното развитие и интелекта са изпреварвали на светлинни години материалните условия на своята реализация.
Фокус: Имате ли логическо обяснение, ако е така както казвате, защо е загубено това знание и после и го откриваме наново?
Христо Смоленов: Самата наша цивилизация, в момента е в подобна драматична ситуация. В крайна сметка - уязвима е от неопитомимата природа. Възможно е Библейският потоп да се е състоял именно в акваторията на Черно море. Има версии, че провлакът, който е разделял Черно море, е бил пробит, а разположеното по–ниско Черно море е било залято от водите на Средиземно море или е повишило със 150 метра нивото си, заливайки цветуща цивилизация. Не случайно в американските екшън филми, когато говорят за бялата раса, казват – кавказки тип човек. Много възможно е тук да е люлката на онази цивилизация, която е понесала фаталния удар на потопа, но е успяла да оплодотвори близки и далечни култури. Това не са случайно подхвърлени хипотези...
Фокус: Какво искате да докажете с всичко това?
Христо Смоленов: Тръпката да разбулиш една загадка, сама по себе си е мотив. Но ние знаем, че с всяка разбулена загадка открива нова. Ще се върна към въпроса за характера на цивилизацията, която преоткриваме по такъв сензационен начин. Редно е да се знае, че най–малко 21 % от живеещите понастоящем в България, носят в гениите си връзката с онези хора, които са създавали и бранили въпросната цивилизация.
България трябва да промени по решителен начин образа обобщение, с който върви в европейски контекст.
Борбата за духа и престижа на България са тясно свързани с нашето оцеляване като нация и колективен интелект.
Затова са и усилията на екипа, който ръководя, и който е подкрепен от Ордена на Тамплиерите в България, Великия магистрален приорат Св. Иван Рилски, от Българското айкидо–общество и от различни неправителствени организации. Смятам, че е дошло време да заемем позиция в защита на тази цивилизация, която сме донесли в Европа.
Фокус: Каква е ролята на историята в това изследване?
Христо Смоленов: Смятам, че историята е това, което ни дава не само самочувствие, но и нови предизвикателства. Като гледаме звездното небе, виждаме история, защото голяма част от звездите, чиято светлина долавяме в момента, отдавна не съществуват. Всичко е история. Идеологията е история. Психологическата борба в съвременния свят, също е свързана с борба на самочувствие. Това са аргументи, почерпени от материалната и духовна култура на страните, които ние представляваме, и която носим в себе си.
Омръзна ми да слушам нихилистичен хленч, достигащ до културен мазохизъм. Иска ми се да дам кураж на много хора, които биха видели в това основание да се почувстват предизвикани да отстояват духовните си права.

Публикации
 
 
 • Свещеното знание на първата цивилизация

  Прогресията на Фибоначи и аритметични операции има в предметите на Варненското златно съкровище

  В света кипи една гигантска далавера, наречена “тероризъм и борба с него”

  България има нужда от национална гвардия

  Тероризмът след Мадрид - 2004 - нови предизвикателства и
противодействие